Als kind wist ik dat ik graag les zou geven en wel in een vak waar jongeren zichzelf kunnen ontplooien en blij kunnen worden van wat ze zelf gemaakt hebben. De keuze was handvaardigheid of tekenen!
Na mijn Nd akte, tekenen en textiele werkvormen, heb ik 2 jaar les gegeven op een VMBO school in Nijmegen.
Hierna heb ik bij ArtEZ mijn 1e graads tekenen, schilderen en kunstbeschouwen gehaald en heb 18 jaar les  gegeven. 15 jaar aan het Stedelijk Gymnasium in Arnhem, later nog ingevallen op Schaersvoorde en toentertijd de Driemark in Winterswijk.
Ik teken en schilder heel graag, maar lesgeven en anderen voldoening geven met wat ze onder mijn leiding hebben gemaakt, is het mooiste wat er voor mij is.