Als van huis uit tuin- en landschapsontwerpster heb ik gevoel voor verhoudingen, ritmes en vormen. Bij andere ontwerpdisciplines heb ik hier profijt van.
Belangrijk in mijn weefwerk is de sobere combinatie van diverse, heel verschillende materialen. Daarbij moeten die materialen, ieder voor zich, een bijdrage leveren aan het totaal. Dit levert werk op met spannende contrasten.
Een uitstapje naar ander textiele ontwerpen en vormen van ander materiaal dan textiel, zorgt voor verbreding en vergroot mijn interesse voor diverse materialen en hun toepassing.