Na enig bureaucratisch oponthoud zijn we verheugd om aan te kondigen dat Stichting Zie de Kunst een bankrekening heeft geopend.

Kunstenaars die zich hebben ingeschreven voor het kunstweekend in april, kunnen vanaf nu de deelnamekosten ten bedrage van € 40,–  overmaken op rekeningnummer NL82 RABO 0379 2054 32 , t.n.v. Stichting Zie de Kunst!

Tevens kan de Stichting daardoor ook subsidies en donaties gaan ontvangen om activiteiten rondom het kunstweekend te bekostigen.
Verdere ontwikkelingen rond de kunstmanifestatie in april zullen op onze website www.ziedekunst.nl gepubliceerd worden.